Human Rights Watch

multimedia newsroom

  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
  • © 2020 Sally Deng minh họa cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Việt Nam: Thanh thiếu niên LGBT không được bảo vệ

Huyền thoại hoang đường về xu hướng tính dục và bản dạng giới cản trở nhân quyền

Thursday 13 February 2020


Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay rằng những huyền thoại hoang đường phổ biến về xu hướng tính dục và bản dạng giới ở Việt Nam góp phần gia tăng tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực, có tác động mạnh tới thanh thiếu niên LGBT.Bản phúc trình dài 75 trang, “Giáo viên nói tôi bị bệnh”: Những rào cản đối với quyền giáo dục của thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam ghi nhận tình trạng các thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam phải đối mặt với định kiến và sự phân biệt đối xử ở nhà cũng như ở trường do các huyền thoại hoang đường, ví dụ như niềm tin sai lầm rằng cảm giác thích người cùng giới là một chứng bệnh tâm thần có thể chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi được. Nhiều người trong số đó từng bị sách nhiễu bằng lời nói và bị bắt nạt, có một số vụ dẫn tới hành hung cơ thể. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận thấy rằng các giáo viên thường không được tập huấn và trang bị đủ để giải quyết các vụ kỳ thị đối với người LGBT, và các bài giảng ở trường thường bảo lưu các huyền thoại hoang đường phổ biến ở Việt Nam rằng thích người cùng giới là một chứng bệnh. Chính quyền Việt Nam cần hoàn thành các cam kết về bảo vệ quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT).

PHOTOS (4)

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

The Future We Build Together

Monday 13 July 2020

Length 00:33

1 0 0 0 0 0
Alabama Sex-Ed

Wednesday 08 July 2020

Length 02:55

3 0 0 0 0 0
Canada: Bring Home ISIS Suspects and Relatives from Syria

Monday 29 June 2020

Length 02:14

2 0 0 0 0 0
Take Action to #KeepWaterOn in the US

Friday 26 June 2020

Length 02:53

1 0 0 0 0 0
Jordan: Secondary School Gap for Syrian Refugee Kids

Friday 26 June 2020

Length 02:21

2 0 0 0 0 0
France: Children Face Abusive, Racist Police Stops

Thursday 18 June 2020

Length 04:39

3 0 0 0 0 0
#RatifyC190: End Violence, Harassment at Work

Thursday 18 June 2020

Length 02:39

2 0 0 0 0 0
Mexico: Families Abuse, Neglect People with Disabilities

Thursday 04 June 2020

Length 02:13

1 0 0 0 0 0
Philippines: Lasting Harm to Children from ‘Drug War’

Wednesday 27 May 2020

Length 04:16

4 0 0 0 0 0
Venezuela: Urgent Aid Needed to Combat Covid-19

Tuesday 26 May 2020

Length 01:35

1 0 0 0 0 0
Myanmar: Imagery Shows 200 Buildings Burned

Monday 25 May 2020

0 0 0 0 4 0
Burkina Faso: Armed Islamists Attack Education

Tuesday 19 May 2020

Length 01:00

1 0 6 0 0 0
If Not Now, When?

Thursday 07 May 2020

Length 03:36

3 0 10 0 0 0
Into the Abyss

Monday 04 May 2020

Length 00:50

5 0 5 0 2 0
Greece: Refugees Working to Protect Moria Camp from Covid-19

Wednesday 22 April 2020

Length 02:16

1 0 0 0 0 0
Guinea: Dam Displacement Destroys Livelihoods

Thursday 16 April 2020

Length 02:12

2 0 0 0 0 0
Zimbabwe: Unsafe Water Raises COVID-19 Risks

Wednesday 15 April 2020

Length 03:51

3 0 0 0 0 0