Human Rights Watch

multimedia newsroom

Polska: Obrońcy praw kobiet na celowniku

Ataki ze strony rządu zagrażają opiece nad kobietami

Wednesday 06 February 2019


(Bruksela, 6 lutego 2019 r.) – Polski rząd bierze na celownik działaczy i organizacje zajmujące się prawami kobiet, co zagraża poszanowaniu praw i bezpieczeństwu kobiet - czytamy w raporcie opublikowanym przez Human Rights Watch. Ponad dwa lata po pierwszym masowym proteście przeciwko próbom dalszego ograniczenia dostępu do aborcji, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) atakuje obrońców praw kobiet poprzez naloty na biura organizacji, odmowę finansowania, publiczne kampanie oszczerstw i postępowania dyscyplinarne.

75-stronicowy raport „»Oddech władzy na plecach«: Ataki na prawa kobiet w Polsce” dokumentuje metody, jakimi od czasu dojścia do władzy w 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalcza organizacje zajmujące się prawami kobiet: w tym przez naloty policji i odmowę dofinansowania, często z niewielkim wyprzedzeniem i bez wyraźnego uzasadnienia. Human Rights Watch stwierdza, że instytucje państwowe stosowały wobec swoich pracowników popierających protesty dotyczące praw kobiet lub współpracujących z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet postępowania dyscyplinarne i groziły im zwolnieniami z pracy. Rząd nie sprzeciwia się - a czasem wydaje się sprzyjać – publicznym kampaniom oszczerstw ze strony partii rządzącej i innych polityków oraz ugrupowań wspieranych przez Kościół, które stawiają w złym świetle organizacje zajmujące się prawami kobiet, a ich pracę opisują jako zagrożenie dla rodzin i tzw. „tradycyjnych wartości".

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Facing the Myths

Monday 24 June 2019

Length 11:00

1 0 0 0 0 0
Turkey: Gezi Protests Trial to Begin

Wednesday 19 June 2019

Length 01:01

1 0 0 0 0 0
Nicaragua: Targeted Sanctions, Justice Key to Curb Abuses

Wednesday 19 June 2019

Length 02:21

2 0 0 0 0 0
Guinea: Draconian Forced Evictions

Tuesday 18 June 2019

Length 01:25

2 0 0 0 0 0
Ukraine: “Money Slipped through My Fingers Like Water”

Friday 14 June 2019

Length 00:47

2 0 0 0 0 0
Dominican Republic: Policies Fuel Teen Pregnancy

Thursday 13 June 2019

Length 9:05

1 0 17 0 0 0
Mozambique: Education Barriers for Children with Albinism

Thursday 13 June 2019

Length 07:21

2 0 11 0 0 0
Senegal: Unchecked Abuses in Quranic Schools

Tuesday 11 June 2019

0 0 9 0 0 0
Honduras: Abortion Ban’s Dire Consequences

Thursday 06 June 2019

0 0 3 2 0 0
South Sudan: Government Forces Abusing Civilians

Tuesday 04 June 2019

Length 02:07

2 0 0 0 0 0
Egypt: Serious Abuses, War Crimes in North Sinai

Tuesday 28 May 2019

Length 3:49

2 0 5 2 0 0
European Elections 2019

Monday 06 May 2019

Length 01:30

10 0 0 0 0 0
China: How Mass Surveillance Works in Xinjiang

Wednesday 01 May 2019

Length 4:41

10 0 0 0 0 0
AU: Uphold Rights Body’s Independence

Friday 26 April 2019

Length 01:12

1 0 0 0 0 0
South Africa: Activists in Mining Areas Harassed

Tuesday 16 April 2019

Length 05:33

3 0 5 0 0 0
Equatorial Guinea: UN Review Should Highlight Abuses

Tuesday 09 April 2019

Length 02:20

2 0 0 0 0 0
Venezuela: UN Should Lead Full-Scale Emergency Response

Thursday 04 April 2019

Length 03:34

2 0 26 0 0 0