Human Rights Watch

multimedia newsroom

Polska: Obrońcy praw kobiet na celowniku

Ataki ze strony rządu zagrażają opiece nad kobietami

Wednesday 06 February 2019

(Bruksela, 6 lutego 2019 r.) – Polski rząd bierze na celownik działaczy i organizacje zajmujące się prawami kobiet, co zagraża poszanowaniu praw i bezpieczeństwu kobiet - czytamy w raporcie opublikowanym przez Human Rights Watch. Ponad dwa lata po pierwszym masowym proteście przeciwko próbom dalszego ograniczenia dostępu do aborcji, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) atakuje obrońców praw kobiet poprzez naloty na biura organizacji, odmowę finansowania, publiczne kampanie oszczerstw i postępowania dyscyplinarne.

75-stronicowy raport „»Oddech władzy na plecach«: Ataki na prawa kobiet w Polsce” dokumentuje metody, jakimi od czasu dojścia do władzy w 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalcza organizacje zajmujące się prawami kobiet: w tym przez naloty policji i odmowę dofinansowania, często z niewielkim wyprzedzeniem i bez wyraźnego uzasadnienia. Human Rights Watch stwierdza, że instytucje państwowe stosowały wobec swoich pracowników popierających protesty dotyczące praw kobiet lub współpracujących z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet postępowania dyscyplinarne i groziły im zwolnieniami z pracy. Rząd nie sprzeciwia się - a czasem wydaje się sprzyjać – publicznym kampaniom oszczerstw ze strony partii rządzącej i innych polityków oraz ugrupowań wspieranych przez Kościół, które stawiają w złym świetle organizacje zajmujące się prawami kobiet, a ich pracę opisują jako zagrożenie dla rodzin i tzw. „tradycyjnych wartości".

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Turkey: End Ankara Ban on LGBTI Events

Wednesday 13 February 2019

Length 02:15

2 0 0 0 0 0
Tunisia: Scant Help to Bring Home ISIS Members’ Children


Monday 11 February 2019

Length 02:56

1 0 0 0 0 0
Sudan: Video Footage Shows Extreme Violence, Abuse

Sunday 10 February 2019

Length 1:54

1 0 0 0 0 0
Brazil: Mass Sexual Harassment, Caught on Tape

Friday 08 February 2019

Length 00:52

1 0 0 0 0 0
Poland: Women’s Rights Supporters Targeted

Wednesday 06 February 2019

Length 03:21

2 0 0 0 0 0
Cambodia: Acid Attack Survivors Denied Treatment, Justice

Monday 04 February 2019

Length 03:44

3 0 0 0 0 0
Myanmar: Peaceful Critics Prosecuted

Thursday 31 January 2019

Length 2:15

2 0 0 0 0 0
Saudi Arabia: 10 Reasons Why Women Flee

Thursday 31 January 2019

Length 01:19

1 0 0 0 0 0
A Trail of Death after Another Dam Collapses in Brazil

Wednesday 30 January 2019

0 0 0 0 2 0
Libya: Displaced Population Can’t Go Home

Thursday 24 January 2019

Length 02:03

2 0 0 0 0 0
Pakistan: Garment Workers’ Rights at Risk

Tuesday 22 January 2019

Length 2:20

2 0 0 0 0 0
Libya: Nightmarish Detention for Migrants, Asylum Seekers

Monday 21 January 2019

Length 01:36

1 0 0 5 0 0
World Report 2019: Reversing Autocrats’ Attacks on Rights

Thursday 17 January 2019

Length 02:17

2 0 0 0 0 0
Venezuela: Suspected Plotters Tortured

Wednesday 09 January 2019

Length 01:50

2 0 0 0 0 0
US: Fears of Prescribing Hurt Chronic Pain Patients

Tuesday 18 December 2018

Length 05:20

3 0 4 0 0 0
Greece: Violent Pushbacks at Turkey Border

Monday 17 December 2018

Length 00:50

1 0 0 0 0 0
Kenya: Harassment of Environmental Activists

Monday 17 December 2018

Length 03:04

2 0 0 0 0 0