Human Rights Watch

multimedia newsroom

Polska: Obrońcy praw kobiet na celowniku

Ataki ze strony rządu zagrażają opiece nad kobietami

Wednesday 06 February 2019


(Bruksela, 6 lutego 2019 r.) – Polski rząd bierze na celownik działaczy i organizacje zajmujące się prawami kobiet, co zagraża poszanowaniu praw i bezpieczeństwu kobiet - czytamy w raporcie opublikowanym przez Human Rights Watch. Ponad dwa lata po pierwszym masowym proteście przeciwko próbom dalszego ograniczenia dostępu do aborcji, rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) atakuje obrońców praw kobiet poprzez naloty na biura organizacji, odmowę finansowania, publiczne kampanie oszczerstw i postępowania dyscyplinarne.

75-stronicowy raport „»Oddech władzy na plecach«: Ataki na prawa kobiet w Polsce” dokumentuje metody, jakimi od czasu dojścia do władzy w 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalcza organizacje zajmujące się prawami kobiet: w tym przez naloty policji i odmowę dofinansowania, często z niewielkim wyprzedzeniem i bez wyraźnego uzasadnienia. Human Rights Watch stwierdza, że instytucje państwowe stosowały wobec swoich pracowników popierających protesty dotyczące praw kobiet lub współpracujących z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet postępowania dyscyplinarne i groziły im zwolnieniami z pracy. Rząd nie sprzeciwia się - a czasem wydaje się sprzyjać – publicznym kampaniom oszczerstw ze strony partii rządzącej i innych polityków oraz ugrupowań wspieranych przez Kościół, które stawiają w złym świetle organizacje zajmujące się prawami kobiet, a ich pracę opisują jako zagrożenie dla rodzin i tzw. „tradycyjnych wartości".

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

US: Vote 2020 with Nicole Austin-Hillery.

Monday 24 February 2020

Length 04:06

3 0 0 0 0 0
Kenya: No Letup in Killings by Nairobi Police

Thursday 20 February 2020

Length 01:20

1 0 0 0 0 0
Vietnam: LGBT Youth Unprotected

Thursday 13 February 2020

0 0 4 0 0 0
Syria: Address Fate of Missing Victims of ISIS

Tuesday 11 February 2020

Length 03:13

2 0 0 0 0 0
Explosive Weapons Devastating for Civilians

Thursday 06 February 2020

Length 00:55

1 0 0 0 0 0
Venezuela: Violent Abuses in Illegal Gold Mines

Tuesday 04 February 2020

Length 00:48

2 0 0 0 0 0
Rights After Brexit

Saturday 01 February 2020

Length 01:19

1 0 0 0 0 0
Colombia/Venezuela: Armed Groups Control Lives at Border

Wednesday 22 January 2020

Length 02:08

2 0 0 0 0 0
Chinese Government Poses Global Threat to Human Rights

Tuesday 14 January 2020

Length 02:16

2 0 0 0 0 0
DR Congo: No Justice for 2018 Yumbi Massacres

Thursday 19 December 2019

Length 02:40

2 0 0 0 0 0
Surge in Garment Industry Transparency

Wednesday 18 December 2019

Length 02:54

1 0 0 2 0 0
Israel/West Bank: Grant Palestinians Equal Rights

Tuesday 17 December 2019

Length 03:36

2 0 0 0 0 0
Senegal: Failure to End Abuses in Quranic Schools

Monday 16 December 2019

0 0 11 0 0 0
Bosnia and Herzegovina: Ethnic Discrimination a Key Barrier

Thursday 12 December 2019

Length 02:06

1 0 0 0 0 0
Greece: Camp Conditions Endanger Women, Girls

Wednesday 04 December 2019

Length 03:01

2 0 7 0 0 0
Gambia: Commission Uncovers Ex-Dictator’s Alleged Crimes

Wednesday 04 December 2019

Length 04:04

3 0 0 0 0 0
Bangladesh: Rohingya Children Denied Education

Monday 02 December 2019

Length 01;00

2 0 0 0 0 0
Chile: Reform Police in the Wake of Protests

Tuesday 26 November 2019

Length 02:45

2 0 0 0 0 0