Human Rights Watch

multimedia newsroom

Srbija: Deca sa invaliditetom zanemarena

Vlada bi trebalo da ulaže u usluge podrške u zajednici

Wednesday 08 June 2016

(Beograd, 8. jun 2016) -- Stotine dece sa invaliditetom u Srbiji suočavaju se sa zanemarivanjem i izolacijom u ustanovama, što može dovesti do usporenog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, navodi se u izveštaju koji je danas objavila organizacija Human Rights Watch. Vlada Republike Srbije učinila je određeni napredak kada je reč o zaštiti prava dece sa invaliditetom, ali potrebno je učiniti više da bi se stalo na put rutinskom smeštanju dece u državne ustanove, kao i u cilju pružanja podrške kako bi deca sa invaliditetom mogla da žive sa svojim porodicama ili u drugim okruženjima nalik na porodicu.  

Izveštaj na 89 stranica pod naslovom „'Moj san je da napustim ovo mesto’: Deca sa invaliditetom u srpskim ustanovama” dokumentuje pritisak koji se vrši na porodice da decu rođenu sa invaliditetom šalju u velike rezidencijalne ustanove, često udaljene od njihovih domova, odvajajući ih od porodica. Deca se tamo mogu susresti sa zanemarivanjem, neprikladnim lekovima i nedostatkom privatnosti, kao i sa ograničenim pristupom obrazovanju ili njegovim potpunim izostankom.

PHOTOS (7)

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Myanmar: Farmers Seek Return of Seized Land

Tuesday 17 July 2018

Length 2:36

2 0 5 0 0 0
Australia: New Video on Cruel ‘Offshore Processing’ Policy

Tuesday 17 July 2018

Length 01:53

2 0 0 0 0 0
ICC: Victims Deserve Justice

Tuesday 17 July 2018

Length 05:10

2 0 0 5 0 0
International Criminal Court’s 20th Anniversary

Wednesday 11 July 2018

Length 3:04

2 0 0 0 0 0
Ethiopia: Torture in Somali Region Prison

Wednesday 04 July 2018

Length 04:01

3 0 9 0 0 0
France: Child Migrants Left Adrift in Paris

Tuesday 03 July 2018

Length 05:38

3 0 0 0 0 0
US: Undocumented Crime Fighters Deserve Protection

Tuesday 03 July 2018

Length 03:05

2 0 0 0 0 0
Syria: Mass Graves in Former ISIS Areas

Monday 02 July 2018

Length 02:58

2 0 1 0 0 0
Indonesia: Anti-LGBT Crackdown Fuels Health Crisis

Sunday 01 July 2018

Length 03:09

2 0 0 0 0 0
Iran: People With Disabilities Face Discrimination and Abuse

Wednesday 27 June 2018

Length 01:55

1 0 8 0 0 0
US: Poor Medical Care, Deaths, in Immigrant Detention

Thursday 21 June 2018

Length 02:02

2 0 0 0 0 0
Child Detention Tent City Image Illustrates Crisis

Wednesday 20 June 2018

0 0 2 0 0 0
Africa: Pregnant Girls, Young Mothers Barred from School

Thursday 14 June 2018

Length 03:21

2 0 9 0 0 0
Court Ruling Upholds Right of Same-Sex Couple to Live in Romania

Thursday 07 June 2018

Length 2:33

2 0 0 0 0 0
Tunisia: Lax Enforcement of Right to Lawyer

Friday 01 June 2018

Length 02:20

2 0 0 0 0 0
Bangladesh: Landslides Threaten Rohingya Shelters

Wednesday 23 May 2018

Length 01:57

2 0 0 0 0 0
Brazil: People With Disabilities Confined in Terrible Conditions

Wednesday 23 May 2018

Length 06:52

4 0 10 0 0 0
Egypt: Army Intensifies Sinai Home Demolitions

Tuesday 22 May 2018

0 0 6 0 0 0