Human Rights Watch

multimedia newsroom

Srbija: Deca sa invaliditetom zanemarena

Vlada bi trebalo da ulaže u usluge podrške u zajednici

Wednesday 08 June 2016

(Beograd, 8. jun 2016) -- Stotine dece sa invaliditetom u Srbiji suočavaju se sa zanemarivanjem i izolacijom u ustanovama, što može dovesti do usporenog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, navodi se u izveštaju koji je danas objavila organizacija Human Rights Watch. Vlada Republike Srbije učinila je određeni napredak kada je reč o zaštiti prava dece sa invaliditetom, ali potrebno je učiniti više da bi se stalo na put rutinskom smeštanju dece u državne ustanove, kao i u cilju pružanja podrške kako bi deca sa invaliditetom mogla da žive sa svojim porodicama ili u drugim okruženjima nalik na porodicu.  

Izveštaj na 89 stranica pod naslovom „'Moj san je da napustim ovo mesto’: Deca sa invaliditetom u srpskim ustanovama” dokumentuje pritisak koji se vrši na porodice da decu rođenu sa invaliditetom šalju u velike rezidencijalne ustanove, često udaljene od njihovih domova, odvajajući ih od porodica. Deca se tamo mogu susresti sa zanemarivanjem, neprikladnim lekovima i nedostatkom privatnosti, kao i sa ograničenim pristupom obrazovanju ili njegovim potpunim izostankom.

PHOTOS (7)

MORE LATEST NEWS
ALL STORIES

Sign Language Key to Deaf People’s Rights

Sunday 23 September 2018

Length 2:16

3 0 0 1 0 0
Iraq: Secret Detention, No Recourse

Wednesday 19 September 2018

Length 02:38

2 0 0 0 0 0
Nepal: Barriers to Inclusive Education

Thursday 13 September 2018

Length 01:20

2 0 0 0 0 0
China: Massive Crackdown in Muslim Region

Monday 10 September 2018

Length 03:33

3 0 10 0 0 0
India: Supreme Court Strikes Down Sodomy Law

Thursday 06 September 2018

Length 01:43

2 0 0 0 0 0
Venezuela: Refugee Crisis Requires Concerted Regional Response

Thursday 06 September 2018

Length 2:00

2 0 0 0 0 0
US: Deported Parents’ Agonizing Wait

Thursday 06 September 2018

Length 02:17

2 0 0 0 0 0
Mauritania: Rape Survivors at Risk

Wednesday 05 September 2018

Length 03:19

9 0 0 0 0 0
Yemen: Coalition Fails on its Promises to Curtail Violations

Friday 24 August 2018

Length 01:54

2 0 0 0 0 0
Iraq: Chilling Accounts of Torture, Deaths

Sunday 19 August 2018

0 0 0 4 0 0
Egypt: No Justice For Rab’a Victims 5 Years On

Monday 13 August 2018

Length 01:00

1 0 0 0 0 0
Bangladesh: Rohingya Endure Floods, Landslides

Sunday 05 August 2018

Length 01:57

2 0 8 0 0 0
Brazil: Decriminalize Abortion

Tuesday 31 July 2018

Length 02:45

2 0 0 0 0 0
Tunisia: Landmark Proposals on Gender Bias, Privacy

Thursday 26 July 2018

Length 1:23

1 0 0 0 0 0
US: Bill Advances Bias in Adoption, Foster Care

Wednesday 25 July 2018

Length 05:21

3 0 0 0 0 0
Brazil: Pesticide Poisonings in Rural Areas

Friday 20 July 2018

Length 1:00

1 0 10 0 0 0
Cameroon: Killings, Destruction in Anglophone Regions

Wednesday 18 July 2018

Length 3:28

3 0 12 4 0 0
Greece: Asylum-Seeking Children Deprived of School

Wednesday 18 July 2018

Length 2:20

2 0 0 0 0 0